WAAROM KOM’MIT

De voortschrijdende wet- en regelgeving ten aanzien van werk, inkomen en arbeidsparticipatie (o.a. Participatiewet 01-01-2015), de macro-ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsmarkt (vergrijzing – ontgroening), scheefgroei in vraag en aanbod, out- en insourcingsvraagstukken (‘reshoring’) en de toenemende noodzaak/vereiste van MVO in de bedrijfsvoering van organisaties, vragen om nieuwe kaders van samenwerking en invulling van het HR-beleid.

Ondernemers zien vaak door de bomen het bos niet meer. Waar moet ik zijn als ik bijvoorbeeld vragen heb over de Participatiewet? Bij welk loket kan ik terecht voor eventuele vacatures? Tegelijkertijd hebben de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen, Vixia en UWV zich verenigd en georganiseerd in het zogenaamde WerkgeversServicepunt Westelijke Mijnstreek. Vanuit deze aanbodzijde van de arbeidsmarkt is er eveneens een sterke behoefte om de markt verder te bedienen, niet alleen in 1 op 1 relaties, maar ook in collectieve vorm. Het WerkgeversServicepunt is het centrale loket voor ondernemers voor specifieke vragen, maar wenst ook het bedrijfsleven in zijn breedste vorm op de hoogte te houden van de relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Kom’mit helpt hierbij.

Kom’mit is er voor de ondernemers. Het is een (communicatie)platform waar de vraag- en aanbodzijde elkaar treffen. Kom’mit wenst waarde te creëren door elkaar te informeren, over en weer. Door ontmoetingen met inspirerende sprekers en met collega ondernemers wordt beoogd synergie te creëren door maatschappelijke en bedrijfseconomische uitdagingen te combineren.