ONZE MISSIE

Wij zijn een werkgeversplatform dat waarde wenst te creëren, zowel in maatschappelijk als in economisch opzicht, door zich nadrukkelijk te verbinden aan het sociale domein van de arbeidsmarkt. Wij informeren onze partners, het bedrijfsleven, op een beklijvende wijze over de relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsparticipatie. Wij inspireren hen om binnen de kaders van hun MVO-beleid de juiste verbindingen tot stand te brengen en hiermee kansen te bieden aan specifieke doelgroepen én aan zichzelf. Verbinden, relevantie en resultaatgerichtheid zijn hierbij onze kernwaarden.
 
Stichting Kom’mit is een podium waarbij de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt, specifiek de arbeidsmarkt van mensen met een arbeidsbeperking, elkaar ontmoeten. Deze ontmoetingen krijgen vorm in diverse hoedanigheden (evenementen, workshops, bedrijfsbezoeken, ronde tafelgesprekken etc.).
 
De verbindingen die tot stand gebracht worden zullen leiden tot een hogere mate van arbeidsparticipatie van de doelgroep waarbij groei van maatschappelijke en bedrijfswaarde hand in hand gaan.