VISIE OP MVO

In het bedrijfsleven is er een toegenomen aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); het streven van organisaties om in het eigen economisch functioneren ook waarde toe te voegen aan de samenleving. De “P” van people speelt een steeds belangrijkere rol.

Winst en welzijn zijn voor ondernemers in deze tijd niet los van elkaar te zien. Steeds meer bedrijven behalen economisch voordeel door bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving. Kom’mit heeft een rotsvast vertrouwen in de toekomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij bieden de helpende hand aan mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt in de regio Westelijke Mijnstreek. Direct door werk(ervaring) te bieden en indirect door het bundelen van krachten via een ondernemersnetwerk. Founders en partners van Kom’mit hebben hierin een belangrijke rol en toegevoegde waarde.

Los van het feit dat wij vinden dat MVO “uit het hart” moet komen, stellen wij ook vast dat MVO in toenemende mate een functie krijgt bij aanbestedingen, de Participatiewet en het sociaal akkoord.

SOCIAL RETURN

Wanneer een gemeente een product of een dienst inkoopt bij een leverancier, kan de gemeente sociale voorwaarden stellen. Dit noemen we ‘social return’.

Het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, valt onder social return en kan u, los van het maatschappelijk rendement, in bepaalde situaties voordelen opleveren.
Voor specifiek vragen hieromtrent kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt Westelijke Mijnstreek, bereikbaar via info@wsp-wm.nl. Het telefoonnummer is 06-15 83 37 28.