VISIE EN MISSIE


Gebaseerd op een PROVEN CONCEPT.

Kom’mit is niet een op zichzelf staand initiatief. In Limburg zijn reeds vergelijkbare initiatieven opgericht
in Maastricht (2008), Parkstad (2011) en Weert/Roermond (2013). Ook buiten Limburg zijn reeds meerdere MVO-platforms actief.

Voor achtergronden van deze successievelijke initiatieven verwijzen we naar bijgaande links.
IMMENS    SPRINC    KONNEKT’OS