De Tijdmachine

VERSLAG KOM’MIT NAJAARSEVENEMENT “DE TIJDMACHINE”

Zomerevenement van de Stichting KOM’MIT

Op 22 november kwamen de netwerkpartners van Kom’mit samen in de Sittardse Ligne voor haar najaarsevenement.

Tom Mans trapt de avond af. Hij kondigt zijn afscheid als voorzitter van Kom’mit aan. Binnenkort wordt de nieuwe opvolger bekend gemaakt. Er vindt nóg een wisseling van de wacht plaats: na 7 jaar volgt Rosie Kleinjans Kitty Waterlander op als backofficemedewerker. Met een flinke bos bloemen en warm applaus wordt Kitty bedankt voor haar inzet.

Felix van Ballegooij -wethouder en voorzitter van GR Vixia- stelt zich voor aan de netwerkpartners. Zijn doel: de mensen leren kennen die momenteel langs de zijlijn van de arbeidsmarkt staan en hen actief betrekken. Zijn wens: een soepele integratie van Vixia BV in het participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek.

Richard van Eeden van WSP Westelijk Mijnstreek gebruikt het podium om een beroep op netwerkpartners te doen: welk bedrijf wil op korte termijn een groep kandidaten ontvangen en een kijkje in de keuken bieden? Kandidaten hebben vaak geen duidelijk beeld van hetgeen zich binnen een bedrijf afspeelt. Het uiteindelijke doel is uiteraard hen laten participeren op de arbeidsmarkt. Wat kan uw bedrijf voor deze kandidaten betekenen?
Richard is bereikbaar via 06 – 58076458 en Richard.vanEeden@sittard-geleen.nl.

De sprekers van de Verspillingsfabriek betreden het podium om de aanwezigen met de neus op de feiten te drukken: weet jij dat we in Nederland voor minstens 5 miljard euro aan voedsel weggooien? Initiatiefnemer van de Verspillingsfabriek Bob Hutten kon het niet langer aanzien en ging op zoek naar een oplossing om reststromen vanuit de voedingsindustrie een nieuwe nuttige bestemming te geven. In een vlammend betoog maakt hij duidelijk waar het in het leven écht om gaat: je talenten ontdekken, ontplooien en inzetten.

Jos van Delft vertelt dat de Verspillingsfabriek ook op een andere wijze een maatschappelijk statement wil maken: geloof in talenten. Ongeveer 70 procent van het productieproces bij de Verspillingsfabriek komt tot stand door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij laat zien wat de waarden van inclusief werkgeven zijn.
Ten slotte roept Bob Hutten alle aanwezigen op volgende bijeenkomst een aspirant-lid mee te nemen.

Last but absoluut niet least betreedt Gouverneur Theo Bovens het podium.
Hij benadrukt het belang van platforms zoals Kom’mit om werkgevers en overheid samen te laten optrekken en ervoor te zorgen dat steeds minder mensen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hij vertelt alle Limburgers een inclusieve samenleving te willen bieden en een plek op de arbeidsmarkt te willen geven. Omdat Limburg met vergrijzing kampt, is het essentieel om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces te betrekken. Wist je trouwens dat Limburg al 3 opeenvolgende jaren de snelst dalende werkloosheid kent? Met deze positieve boodschap sluit de Gouverneur af om vervolgens samen met Vixia-directeur Marion van Limpt De Tijdmachine te openen. Deze tentoonstelling laat het verleden én de (mogelijke) toekomst van SW-bedrijven zien.


Foto’s Foto’s