zomerinfoshoppen

VERSLAG KOM’MIT ZOMEREVENEMENT “ZOMER INFO SHOPPEN”

Zomerevenement van de Stichting KOM’MIT

Op 28 juni organiseerde de Stichting KOM’MIT, het MVO platform van de Westelijke Mijnstreek, voor de 7de keer haar Zomerevenement bij Kasteel Elsloo.

Tijdens deze bijeenkomst waren niet alleen de partners van KOM’MIT aanwezig. Ook een aantal cliënten die werkzoekend zijn waren uitgenodigd. Hierdoor kreeg het doel van KOM’MIT ineens heel concreet inhoud.

Marion van Limpt, secretaris van KOM’MIT, heette de aanwezigen welkom en maakte van de gelegenheid gebruik om Felix van Ballegooij voor te stellen. Hij is sinds kort wethouder Sociale Zaken en Leefbaar Wonen bij de gemeente Sittard-Geleen.

Simone van Trier, gastvrouw van deze avond, lichtte het programma toe.

Het thema van deze bijeenkomst was:

“ZOMERS INFO SHOPPEN”

Arbeidsmarkt gerelateerde thema’s, uitgezet in een wandeltocht, waren het uitgangspunt van het zomers info shoppen. In 5 groepen met een ‘groepsleider’ gingen de aanwezigen op pad door de kasteeltuin van kasteel Elsloo.

Onderweg kwamen zij een aantal kraampjes tegen en in elke kraampje of stand ging het over belangrijke onderwerpen:

1. Het onderwerp Groepsdetachering, standhouder Stephan Dirix:

Stephan vertelde over de kracht van het werken in een groep: mensen vullen elkaar aan, voelen zich veilig en komen samen tot een product.

De participatiewet zegt dat de beweging van binnen naar buiten de meest belangrijke richting is waarvoor ook de SW-bedrijven zich moeten inzetten.

Het is een logische keuze om buiten de muren van Vixia te zoeken naar bedrijven waar we met een groep medewerkers (delen van) processen kunnen overnemen.

Hoe dan?

Eigenlijk zijn er vanuit onze huidige samenwerking al een aantal voorbeelden die de blauwdruk kunnen vormen voor de toekomst:

• Post NL: heeft landelijk een methodiek uitgerold en deze geïmplementeerd op de diverse depots. In depot Holtum Noord wordt het ochtendproces door 40 tot 45 medewerkers van Vixia uitgevoerd tot ieders tevredenheid. Essentieel is hier de aansturing door de teamleiders van Vixia.

• Volta: het ondersteunend proces (ontmantelen afgeschreven apparatuur, reparatie en revisie) wordt in de werkplaats van Volta door een groep medewerkers uitgevoerd. Wederom onder begeleiding van een eigen teamleider.

De accountmanagers gaan ook steeds meer aan de slag met het herinrichten van Werkprocessen en Functiecreatie. Samen met een daartoe opgeleide vakkracht brengen zij in kaart. Basistaken kunnen worden gebundeld tot een nieuwe functie. Die functie is dan geschikt voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een belangrijk succesfactor bij groepsdetachering is het ‘Mixed-people concept’: binnen de groep kunnen zowel medewerkers vanuit de WSW, mensen vanuit de P-wet en mensen vanuit de UWV-regelingen werkzaam zijn.

Wat betekent dit?

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) moet altijd ook financieel rendement voor de ondernemer opleveren (‘verdienmodel’): door eenvoudige taken uit de hoger gewaardeerde functies te halen kan minder druk ontstaan op de personele invulling. Immers: goed opgeleide vakkrachten zijn moeilijk te vinden.

Daarnaast betekent het dat het hoger betaalde personeel efficiënter wordt ingezet. Medewerkers worden ingezet voor het werk waarvoor ze hebben geleerd (en worden betaald).

Als laatste: bij KOM’MIT draait het om MVO. Daarom worden de werkgevers uitgenodigd om na te denken over bedrijven die voor het inzetten van een groep medewerkers in aanmerking kunnen komen.

2. Het onderwerp WSP dienstverlening, met als standhouder Sibylle Buck:

Het WerkgeversServicePunt Westelijke Mijnstreek is de brug tussen vraag (werkgevers) en het aanbod (mensen met een uitkering). Zij zijn een netwerkorganisatie waarin de gemeente samenwerkt met Vixia en het UWV. De dienstverlening is gratis en bestaat o.a. uit werving & selectie, advies en ondersteuning op het gebied van opleiden, functiecreatie, en personeelsplanning. Maatwerk is de standaard en na plaatsing worden mensen, indien nodig, op de werkplek begeleid door een jobcoach.

3. Het onderwerp Samenwerking grensoverschrijdende arbeid (SGA) onder leiding van Ramona Corvers:

Het SGA houdt zich bezig met grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling tussen Nederlandse- en Belgische werkgevers en werkzoekenden.

In eerste instantie is dat gericht op 3 specifiek sectoren: logistiek, customer service en detailhandel maar we pakken overige kraptesectoren zeker op, wanneer zich mogelijkheden voordoen. Ze hebben onlangs een wervingsbijeenkomst georganiseerd voor Belgische werkzoekenden in Maaseik waarbij 4 Customer Service bedrijven uit Maastricht zichzelf presenteerden. In september gaat SGA bijvoorbeeld voor de logistieke bedrijven (regio Born) zo’n zelfde bijeenkomst organiseren.

4. Timo Hesemans van het WSP met ‘Kandidaten in de spotlight ‘

Tijdens dit thema stelden 4 werkzoekenden zich voor aan de aanwezige werkgevers in het kader van “netwerken werkt”.

De werkzoekenden deden dit aan de hand van een zogenaamde elevator pitch waarin ze zichzelf voorstelden, hun kwaliteiten/ ervaring kenbaar maakten en ook de gewenste zoekrichting.

De vraag aan de werkgevers was om mee te denken en mogelijkheden aan te geven.

Tijdens deze korte kennismaking werden over en weer vragen gesteld en ideeën uitgewisseld.

Het heeft geleid tot een aantal concrete netwerkgesprekken waarvan wij hopen dat leiden tot concrete arbeidsmogelijkheden.

Zowel kandidaten als aanwezige leden gaven aan dit treffen als een meerwaarde te ervaren.

5. Tot slot: Erik Rosier en Bram Knoups over ‘Kom’mit 2.0’

De MVO-organisatie KOM’MIT bestaat al vele jaren. Inmiddels is er veel veranderd. De Participatiewet kwam en op de arbeidsmarkt is nu meer vraag van werkgevers dan aanbod van werknemers. Wat betekent dit voor de opzet van KOM’MIT, wat zouden zij moeten veranderen?

De volgende suggesties kwamen in de groepen die deze stand bezochten naar voren:

• Meer communiceren van successen middels best practises

• KOM’MIT als MVO platform handhaven maar duidelijker uitdragen wat we doen

• Communicatie expert aanstellen?

• Een bredere doelgroep: sw, P-wet, statushouders, ouderen, wajong etc.

• Kleine werkvormen organiseren met veel interactie (discussie- diner/ info markt etc.)

• Activiteiten richten op de doelgroep en mensen uit de doelgroep consequent deel laten nemen.

• Bedrijfsbezoeken organiseren inclusief best practise.

• Huidige partners als ambassadeur laten optreden en 1 gast laten meenemen naar volgende evenement.

• Interregionale samenwerking verkennen met Sprinc/ INMENS/ Konnekt’os (MVO-platforms van Heerlen, Maastricht en Roermond) ?

• Meer kennisoverdracht door het opstarten van studieclubs.

• Onderwijs nadrukkelijker een rol geven; leer-werk-stage mogelijkheden etc.

• Onderzoeken welke branches we missen bij Kom’mit en deze actief benaderen.

Meer dan genoeg ideeën voor het bestuur van KOM’MIT om over na te denken!

Na deze speurtocht werden de gasten getrakteerd op een heerlijke BBQ mede verzorgd door het personeel van Vixia in samenwerking met het personeel van Kasteel Elsloo.

Kitty Waterlander

Stichting KOM’MIT

Foto’s Foto’s