uitnodiging

SAVE THE DATE: regio in beeld 2019

Beste introducé of partner van Kom’mit,

Wij nodigen u van harte uit voor het evenement op dinsdag 29 oktober op Brightlands Smart Services Campus Heerlen.

Jaarlijks publiceert UWV Regio in Beeld. In deze publicatie wordt een beeld geschetst van de samenstelling van groepen werkzoekenden en werkenden alsmede de ontwikkeling van werkgelegenheid en de vacaturemarkt. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan knelpunten in de aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt en oplossingsrichtingen voor deze knelpunten.

De arbeidsmarkt is sterk aan verandering onderhevig door ontwikkelingen zoals automatisering, flexibilisering van arbeids-contracten en het ontstaan van nieuwe beroepen. Dit jaar is het centrale thema van Regio in Beeld “het realiseren van een evenwichtige en duurzame arbeidsmarkt”.

Vorig jaar hebben wij Regio in Beeld ook gepresenteerd aan onze samenwerkingspartners en op 29 oktober geven wij daar graag vervolg aan met de nieuwe publicatie Regio in Beeld 2019! Dit in combinatie met de fascinerende wereld van Brightlands Smart Services Campus en enkele interessante partijen die daar met nieuwe ontwikkelingen bezig zijn.

Wilt u er dit jaar ook (weer) bij zijn, reserveer dan alvast 29 oktober in uw agenda!
16.30-20.00 uur incl. borrel
Brightlands Smart Services Campus Heerlen

Medio september ontvangt u de officiële uitnodiging met het programma. U kunt uw aanwezigheid nu al bevestigen door de mail die u ontvangen heeft te beantwoorden.

Graag tot dan,

Manuel Stoffels, regiomanager UWV WERKbedrijf Zuid-Limburg
Ton Smeets, voorzitter Immens
Ben Theeuwen, voorzitter Sprinc
Ton Mans, voorzitter Kom’mit
Peter Verkoelen, CEO Brightlands Smart Services Campus

Klik hieronder op uitnodiging.