nieuwe partners

MEEER, PASTA BY MICHÈL EN VLUCHTELINGENWERK NIEUWE PARTNERS KOM’MIT

Samen is Meeer

Meeer…..dat zijn wij. Professionals met ervaring die vanuit ambitie, ondernemerschap en visie samenwerken in ons organisatie advies bedrijf:Meeer, organisatie- en mensontwikkeling. Wij zien dagelijks hoezeer organisaties in toenemende mate te maken hebben met een veelheid aan sociaal maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Dat stelt hen voor pittige uitdagingen en vraagt om verandervermogen en wendbaarheid.
Wij merken dat grote behoefte is aan reflectie en ondersteuning bij organisatie en mens-ontwikkeling.
Meer info> Meeer

Pasta by Michèl: eerlijk, ambachtelijk en duurzaam > Social return

Pasta by Michèl streeft naast de naleving en invulling van de wettelijke voorschriften en specifieke eisen van afnemers, naar optimalisatie van de arbeidsomstandigheden. Het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden, maar ook werkt iedere medewerker binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied volgens de algemene (veiligheids-)voorschriften, procedures en werkinstructies om zodoende gezamenlijk te zorgen voor een zo veilig mogelijke en verantwoorde omgeving. We zijn ons bewust van onze omgeving en creëren graag kansen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel is ca. 35% van onze medewerkers actief vanuit de Participatiewet.
Meer info> Pasta by Michèl

Vluchtelingenwerk Wat heb je nodig als je alles kwijt bent? Help vluchtelingen in Nederland op weg
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in Noord-Brabant, de Bommelerwaard en Limburg. Wij begeleiden hen tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot toekomst.

Zo bieden wij hen ondersteuning bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Ons werkgebied bestaat uit tientallen gemeenten van Bergen op Zoom tot Zaltbommel, van Den Bosch tot aan Heerlen.
Meer info> Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland