VIXIA

De initiatiefnemer van KOM’MIT, Vixia bv, is een van de grootste werkgevers in de Westelijke Mijnstreek. De dienstverlening bestaat o.a. uit hovenierswerk, logistiek en transport, reparatie en onderhoud, schoonmaak, businesspost, catering, assemblage, montage en verpakkingswerkzaamheden. Vixia leidt op en begeleidt mensen zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt afneemt. De voldoening die werken geeft, gun je immers iedereen. Voor overheden en bedrijfsleven is Vixia een betrouwbare dienstverlener, detacheerder en sparring-partner op het gebied van jobcarving en andere methoden die de vraag van organisaties en het aanbod van bijzonder personeel bij elkaar brengen. Mensen van Vixia werken zowel intern als op locatie bij werkgevers.                                          

Wilt u meer weten over Vixia? Klik op de link: Vixia bv.