NAJAARSEVENT KOM’MIT ‘STEEK UW LICHT OP’

Op 25 november vond het KOM’MIT najaarsevent plaats. Dit keer op een zeer bijzondere locatie, namelijk de Brightlands Chemelot Campus óp het Chemelotterrein. Vanwege de veiligheid, werd er verzameld op een parkeerplaats. Om vervolgens per bus naar Gebouw 24 gereden te worden.

Na een welkomstwoord van KOM’MIT-voorzitter Ton Mans, sprak Bert Kip (CEO Brightlands Chemelot Campus) over verbinding, verandering en de Brightlands Chemelot Campus. Wat wordt er allemaal gemaakt en is er allemaal mogelijk op het terrein? En wat kan dit betekenen voor de KOM’MIT partners? Vervolgens gingen de aanwezigen in verschillende groepen uit elkaar. Om kennis te maken met de centrale thema’s die Brightlands binden.

World Café
Tijdens het Brightlands World Café stonden diverse thema’s als community building, 3d-printen en talentontwikkeling centraal. De aanwezige KOM’MIT-partners gingen hierover met elkaar in gesprek om te ontdekken wat deze thema’s voor hun bedrijven kunnen betekenen. Na afloop hiervan volgde een mini-debat onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut. Ton Mans en Bert Kip spraken over de mogelijkheden die Brightlands kan bieden voor de regio én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Netwerken
Het officiële gedeelte van de avond werd afgesloten met de ondertekening van het partnercontract tussen Brightlands Chemelot Campus en KOM’MIT. Hierna was er voldoende mogelijkheid tot netwerken.

Catering
Een aantal medewerkers van Vixia verzorgt – samen met Sodexo – in Gebouw 24 al de catering. Speciaal voor deze avond werd de groep uitgebreid. Gedurende de hele avond zorgden zij voor de fruitsapjes en duurzame hapjes.

Enquête Foto’s

3e jaardiner