KOM’MIT NAJAARSDEBAT

Op woensdag 12 november 2014 vond het KOM’MIT najaarsdebat plaats.
De bijna 100 deelnemers werden ontvangen in het mooie nieuwe gebouw van de Rabobank aan de Bergerweg in Sittard. KOM’MIT-bestuurder Frans de Lau fungeerde daarbij als gastheer.

Evenals tijdens het zomerevenement werd er van de deelnemers weer een actieve bijdrage verwacht. Ditmaal in de vorm van een debat dat werd geleid door de hierin zeer ervaren Donatello Piras.
Deze interviewde als eerste Evert Jelle van de Ven, directeur van Vixia, over het ontstaan en de betekenis van KOM’MIT.

Na een inleiding door Jenny den Hertog van de SW-branche-organisatie Cedris, die een toelichting gaf op de ontwikkelingen ten gevolge van de Participatiewet en de Quotumwet, werd de eerste prikkelende stelling gelanceerd:
“De quotumwet is een zegen voor de ondernemers in Zuid Limburg.”

tekening 001tekening 002

De deelnemers werden aangewezen als voor- of tegenstanders van deze stelling en moesten hun standpunt inhoudelijk toelichten. Een derde groep werd gevormd door “rechters”, die door middel van hoofdelijke stemming uiteindelijk een oordeel gaven over de stelling.
Daarna wisselden allen van stoel en van rol: bij de volgende stelling werden voorstanders tegenstanders, etc.

Die tweede stelling werd ingeleid door Pieter Meekels, wethouder van Sittard-Geleen, die uit de doeken deed welke activiteiten er plaatsvinden in de regio Zuid-Limburg om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen; en dan met name ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een aantal economische ontwikkelingen leiden tot steeds meer vraag naar mensen met bijvoorbeeld een technische opleiding op LBO/MBO niveau. Het onderwijs zal daarop ook meer moeten inspelen.
Hierna volgde de stelling:
“De provincie Limburg is goed in staat om de match te maken tussen vraag en aanbod om het verwachte aantal arbeidsplaatsen in te vullen.”

tekening 001tekening 002

Tenslotte luisterden de deelnemers naar een gloedvol betoog van Maurice Olivers van het managementteam van Brightlands Chemelot Campus, die een aantal zeer interessante ontwikkelingen toelichtte. Het nieuwe concept “Brightlands” dat op de Chemelot Campus haar beslag krijgt, zal naar verwachting een belangrijke impuls geven aan de bereidheid tot samenwerking in de regio.
“De participatiewet stimuleert het MVO beleid van werkgevers” luidde de daaropvolgende stelling.

De voor- en tegenstanders werden in de loop van de middag steeds fanatieker in het verdedigen van hun standpunt en het overtuigen van de “rechterlijke macht”. De debatleider kreeg het af en toe knap moeilijk met het bewaken van de spreektijd en het afronden van de discussies.
Maar lekkere hapjes en drankjes in het verschiet zorgden ervoor, dat de deelnemers uiteindelijk toch de zaal verlieten en zich al doorpratend lieten verwennen door de catering van Vixia.

Maar niet nadat Donatello Piras zijn prijzen had uitgereikt:
De meest gepeperde uitspraak tijdens het debat kwam van Wiel Caris, voorzitter RvC Vixia BV, die daarvoor een pepervaatje in ontvangst mocht nemen. En Jo Reinders van de replica horloges
Perfact Group kreeg de beker voor de beste debater van de middag.

Enquête KOM’MIT Najaarsdebat Foto’s Foto’s

3e jaardiner