VISIE EN MISSIE

De weergoden waren ons goed gezind, toen op 11 juli j.l. voor de derde keer het jaarlijkse zomerevenement van de stichting KOM’MIT plaatsvond. De organisatoren hadden weer een mooie locatie gevonden: dit maal de Ophovener Molen in Sittard. Afwisselend buiten in de zon en binnen in de schaduw waren ruim 100 deelnemers en tientallen medewerkers actief om deze bijeenkomst tot een succes te maken.

“Business Creation” is het thema van dit KOM’MIT evenement, mede op verzoek van de partners om meer kansen te creëren voor concrete nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en zakelijke opportunity’s. Simone van Trier en Samantha van Rooij leiden de bijeenkomst in en introduceren het thema.

Striptekenaar Jim Steenbakkers brengt het evenement en de resultaten in beeld met sprekende illustraties.

Bij de start van de bijeenkomst krijgen de deelnemers elk een door het lot aangewezen “pitch-partner” en stellen zij zich in deze tweetallen aan elkaar voor in de vorm van een “elevator pitch”. In anderhalve minuut komen aan de orde:  Wie ben ik? Wat doet mijn bedrijf? Wat drijft mij? Waar ben ik trots op in relatie tot MVO?

Vervolgens helpen de pitchpartners elkaar om hun persoonlijke presentatie aan te scherpen voor de volgende ronde:

De deelnemers worden buiten in de zon samen gebracht aan  tafels van acht, met een mix van bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers uit de not for profit sector.  Per tafel een grote variëteit, ook aan branches.

Tafelvoorzitters hebben de regie en laten de deelnemers zich aan elkaar voorstellen via hun pitch presentatie. Ook deze opdracht wordt prima opgepakt en al snel komen de getalenteerde sprekers bovendrijven. Dat helpt natuurlijk ook de anderen om over een mogelijke eerste schroom heen te stappen.

Drie van de talenten mogen zich plenair voorstellen aan de hele groep. Een van hen is Astrid Verblakt, de nieuwe wethouder in Sittard-Geleen die de drie D’s in het kader van de Participatiewet in haar portefeuille heeft, waaronder ook de toekomstige positie van de sociale werkvoorziening.

De volgende opdracht van Samantha bestaat uit het bundelen van sterke punten en mogelijke bijdragen van (het bedrijf van) de deelnemers per tafel. Op basis hiervan worden zij uitgedaagd om een concrete nieuwe business case te bedenken: een case die werkelijk kans van slagen heeft en waarbij MVO natuurlijk een van de uitgangspunten is.

Iedereen gaat voortvarend aan de slag en aan de meeste tafels ontstaat een levendige discussie en vliegen de ideeën voor een business concept letterlijk over de tafel. Gedwongen door de beperkte tijd (drie kwartier) komen de meesten echter ook snel ter zake en wordt per tafel een van de ideeën gekozen en concreet uitgewerkt: wat kunnen de tafelgenoten bijdragen aan de nieuwe business en hoe kan het uitgevoerd worden?

Dat leidt tot ideeën voor nieuwe producten of diensten met verrassende en veelbelovende namen als “FiX it With”, “Trace Mobiel”, “Sexy Digital Coffee Lady”, “MVO Brigade” en “Wij zijn omdenken”.

tekening 001tekening 002

(Aan diverse tafels worden ter plekke vervolgafspraken gemaakt om direct na de zomer het idee verder uit te werken.)

Voor het beste idee had Samantha een prijs uitgeloofd.

Uiteindelijk komt de “MVO brigade” als winnaar uit de bus. Dit nieuwe dienstverleningsconcept houdt in, dat de verscheidenheid aan kennis en kunde bij de tafelpartners wordt ingezet om bedrijven en instellingen te helpen bij het verwerven van subsidies en faciliteiten om het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam succesvol te maken.

Een aantal andere deelnemers legt zich evenwel niet zo maar bij deze prijsuitreiking neer en stelt er een eer in om te gaan bewijzen dat hun idee tenminste evenveel kans van slagen heeft.

Kort verhaal van Esther Damman over BBQ Ophovener Molen

  beleving van het evenement

“In een stralende zon, met allemaal onbekenden aan tafel buiten een business case invullen. Het was een bijzondere ervaring, waarbij we elkaar in korte tijd veel beter leerden kennen dan bij de gebruikelijke borrelconversatie. En…. wat een heerlijke BBQ nadien!”

   ervaring binnen de groep

“De korte voorstelronde zat vol verrassingen. Indrukwekkende verhalen vanuit alle kanten; twee gemeenten, een trainingsbureau, een schoonmaakbedrijf (met ruim 100 FTE), de autobranche en de communicatie- en reclamesector. Veel van de mensen had ik zonder de aanpak nooit gesproken en dat zou beslist zonde zijn geweest.”

   ervaring methode (businessmodel)

“Het is leuk om aan een business case te werken, hoewel ik mij afvraag in hoeverre je in een uurtje met zo’n uiteenlopende groep een redelijk voorstel kunt ontwikkelen. Hoe dan ook: er kwamen we zeer onorthodoxe ideeën uit voort en alleen dat al was zeer vermakelijk.”

   vervolgafspraken / concrete kansen

“Twee tafelgenoten zeiden uit eigen beweging dat ze bij het eerstvolgende communicatieproject contact zouden opnemen. Verder merk ik dat ik de elevator pitch, kort snel een krachtig verhaal vertellen over je bedrijf al regelmatig heb gebruikt. Niet als toneelstuk, maar meer onbewust. ‘T gaat makkelijker…. Dank aan de organisatie, de inspirerende vrouwen die de avond leidden en de fantastische catering. Heb genoten…”

Kort verhaal van Rene van den Berg over BBQ Ophovener Molen

“Ik vond de sfeer heel fijn en het idee erg goed, maar vond het erg zonde dat ik aan een tafel zat waar er geen idee of samenwerking mogelijk was. Ik zou graag weer meedoen maar ons concept ergens kunnen duidelijk maken of pitchen, zodat iedereen aanwezig die een mogelijke samenwerking ziet zitten met ons kan praten. Daarbuiten was het eten zeer goed en iedereen erg vriendelijk, het is een leuk initiatief.”

Met vriendelijk groeten

Rene van den Berg
Voorzitter Meubel Depot

Enquête BBQ Ophovener Molen Foto’s Foto’s

Kom-mit 25 en 26 maart 2012 (300)Kom-mit 25 en 26 maart 2012 (315)3ejaardiner

 

Kom-mit 25 en 26 maart 2012 (370)3ejaardiner Kom-mit 25 en 26 maart 2012 (128)1024