VERSLAG 6E KOM’MIT EN DISCUDINER

Het 6e KOM’MIT en WSP discudiner stond 28 maart in Kasteel Elsloo helemaal in het teken van die frisse wind. Harry Lempens, directeur Rabobank Westelijke Mijnstreek en Gerald Ahn, arbeidsmarktadviseur, namens ons tijdens een heerlijk diner mee in de economisch ontwikkelingen in relatie tot de arbeidsmarktontwikkelingen.

sprekers

Na de presentatie van Gerald Ahn volgden er 2 stellingen, waar 12 tafels over konden discussiëren. Per stelling zullen wij in het kort aangeven wat de gezamenlijke uitkomst was.

Stelling 1: De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe op alle niveaus. Het vinden van oplossingen is volledig de verantwoordelijkheid van werkgevers.

Alle tafels vonden vooral dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en dat er beter naar elkaar geluisterd moet worden. Ook kwamen er een aantal concrete voorstellen als;

* Mogelijkheden bekijken voor vakopleidingen;

* Stages nog meer koppelen aan een baan;

* De samenwerking opzoeken.

Stelling 2: Werkgevers kampen met te veel vooroordelen over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, daardoor durven ze geen ‘risico’s’ te nemen en doen ze zichzelf te kort’

Alle tafels vonden vooral dat er meer positieve praktijkvoorbeelden gegeven mochten worden en dat er meer creativiteit mag zijn bij de overheid, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We praten ook gezamenlijk liever over mensen met talenten en mogelijkheden.

Maud Wilms

 

Daarnaast willen werkgevers meer informatie en advies over de tools, doelgroepen, wet- en regelgeving die er is omtrent de participatiewet. Het no risk polis springt hier echt uit.

Thema’s die er zeker uitsprongen tijdens de gehele avond waren;

* Samenwerken en verbinden in de regio Westelijke Mijnstreek

* Onderwijs en bedrijfsleven moeten elkaar beter vinden

* Overheid moet het voorbeeld geven en faciliteren

* Praktijkvoorbeelden / rolmodellen van werkgevers en werknemers (uit de doelgroep)

* Leer van de praktijkvoorbeelden en laat deze zien!

In de volgende KOM’MIT bijeenkomst komen we hier zeker op terug.

Enquete Enquête KOM’MIT en WSP discudiner. Foto’s Foto’s

dicudiner